Close

CÁC GIAI ĐOẠN TRỞ VỀ VỚI TRUYỀN THỐNG TRÀ VIỆT

Chúng tôi mong ước

Quảng bá sự thưởng thức Trà Việt trở lại như một thức uống truyền thống để tăng thêm hương vị và niềm vui  cuộc sống

Trà là một thức uống tốt cho sức khoẻ,  là báu vật của thiên nhiên Việt Nam  sao chúng ta lại bỏ quên.

Mỗi khi khách đến chơi nhà
Đốt than quạt nước pha trà người xơi

Danh trà Việt Nam


1970 – 1980


1980 – 2000


2000 – 2010


2010 – 2015

2016 – 2017

Bắt đầu thích trà Việt, uống trà Việt và quảng bá cho trà Việt