Close

May 30, 2017

Truyền thống Trà Việt

Trà Việt

Welcome to  thưởng thức Trà Việt.

Trang web Danh Trà Việt nhằm quảng bá cho sự thưởng thức Trà Việt trở lại như một thức uống truyền thống để tăng thêm hương vị và niềm vui  cuộc sống và cũng nhằm góp phần tạo một vị thế cho trà Việt nam trên các dòng trà trên thế giới

Trà là một thức uống tốt cho sức khoẻ,  là báu vật của thiên nhiên Việt Nam  sao chúng ta lại bỏ quên.

Mỗi khi khách đến chơi nhà
Đốt than quạt nước pha trà người xơi

Danh trà Việt Nam

tam-loai-tra-song-hy

One Comment on “Truyền thống Trà Việt

Song Hy Tra
May 30, 2017 at 11:40 am

Chào Danh Trà Viet Nam
Đọc sách mà cùng với Uống Trà thì còn sung sướng nào bằng

Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *